Zápis z podzimní školky v Břeclavi

Podzimní školku v Břeclavi nám zahájila Ráchel Konvalinková svým krásným impulzem. Potom jsme si zopakovali jména a zahráli hru kde naším cílem bylo pomocí kvízů a otázek na naše podezřelé odhalit spalovače mrtvol. Po hře přišlo večerní ztišení a možnost posedět u čaje.

Ráno nám začalo impulzem Honzy Zámečníka a první přednáškou o víře v život věčný od Petra Galluse. A pak přišly na řadu paralelní přednášky (tři přednášky ve stejný čas). ‚Když se mě smrt dotýká‘ se Sašou Jacobeou, ‚jak mluvit s pozůstalými‘ s Petrou Stávkovou nebo na téma ‚pohřby‘ se Štěpánem Hájkem. Všechny přednášky byly zajímavé a vybrat si jen jednu bylo těžké.

Po přednáškách nadešel čas na oběd a po obědě panelová diskuze. Pak následovaly dílny: kulinářská kde jsme vyráběli rakvičky a věnečky, literární kde jsme si mohli napsat náš epitaf, pracovní a nebo dílna s Pastoral Brothers kde jsme natáčeli scénky (video je k vidění na YouTube). Pokud nás ale nazaujala ani jedna z dílen mohli jsme si jít zahrát volejbal, fotbal, frisbee, spikeball a nebo jít na procházku. Poté už byla jen členská schůze SEMu a večerní ztišení nosislavské mládeže. A večer jsme strávili u cimbálky.

V neděli ráno jsme šli na bohoslužby po nich jsme se rozloučili v kroužku u kostela, uklidili a jeli domů.

Agi Mastná