O EMBS

Evangelická mládež brněnského seniorátu. 

Jsme křesťané, věříme v Boha a vycházíme z Bible. Jsme členové Českobratrské církve evangelické, což je církev, pro kterou je typická velká svoboda. Většinou vám nikdo nediktuje, jak se chovat, vnímáme každou situaci jako jedinečnou a člověk se musí rozhodovat podle svého svědomí. Evangelické církve většinou nestanoví přesně daná pravidla chování, ale vydávají obecná doporučení na základě studia Písma a současných odborných poznatků, ve kterých nabízí svým členům vodítko pro jejich rozhodování. Také na akcích Evangelické mládeže brněnského seniorátu vám nebudeme vtloukat do hlavy jednostranné názory a pravidla. Chceme hlavně vytvářet otevřené společenství, prostor pro diskuzi, otevírat nová témata, rozšiřovat obzory a nenásilně posilovat víru mladých lidí.

SOM (seniorátní odbor mládeže) brněnského seniorátu je skupina lidí, kteří se věnují přípravě akcí pro mladé lidi z Brna a okolí. Pořádáme tématické víkendovky – školky mládeže, akce pro konfirmandy a mladší mládež, sportovní turnaje, ples, večerní bohoslužby v Betlémském kostele v Brně… Také se snažíme, aby se mládežníci mezi nás rádi vraceli a zažili na našich akcích radost ze společenství a Boha. SOM úzce spolupracuje s Brněnským SEMem, což je křesťansky orientovaná nezisková organizace, která nám pomáhá s účetnictvím, fundraisingem, pojištěním akcí i samotnou přípravou akcí.

Pokud nejste z Českobratrské církve evangelické, nebo nejste z brněnského seniorátu (od Břeclavi až po Svitavy), ale jsou vám naše akce sympatické, nebojte se přijet. Moc rádi vás uvidíme!

Více informací o naší církvi: https://www.e-cirkev.cz/.

Více informací o evangelické mládeži brněnského seniorátu: https://embs.cz/.

Na sociálních sítích nás najdete většinou pod zkratkou EMBS. 🙂