SEM

SEM z. s. znamená Sdružení evangelické mládeže, což je celorepubliková křesťansky orientovaná nezisková organizace, která se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. 

Brněnský SEM z. s., pobočný spolek celorepublikového SEMu, je samostatná regionální jednotka, která úzce spolupracuje se SOMem Brněnského seniorátu. 

Členství v SEMu má dvě formy: aktivní a pasivní.

Být pasivním členem SEMu má množství výhod. Například platíte míň na některých akcích (sjezd evangelické mládeže, LeSeM, …). Taky tím pomůžete SEMu jako organizaci, kterému prospěje, když bude mít víc členů.

Kromě výhod má každý člen povinnost platit roční poplatek 50 Kč.   Stát se členem je jednoduché stačí vyplnit tuto přihlášku. zde.

Aktivní člen nemá oproti pasivnímu žádné další výhody, může ale volit a být volen do výboru či revizní komise SEMu. 

Jakub Ryšavý – předseda Brněnského SEMu

Jan Ryšavý – místopředseda Brněnského SEMu