SEM

SEM z. s. znamená Sdružení evangelické mládeže, což je celorepubliková křesťansky orientovaná nezisková organizace, která se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. 

Brněnský SEM z. s., pobočný spolek celorepublikového SEMu, je samostatná regionální jednotka, která úzce spolupracuje se SOMem Brněnského seniorátu. 

Členství v SEMu má dvě formy: aktivní a pasivní.

Být pasivním členem SEMu má množství výhod. Například platíte míň na některých akcích (sjezd evangelické mládeže, LeSeM, …). Taky tím pomůžete SEMu jako organizaci, kterému prospěje, když bude mít víc členů.

Kromě výhod má každý člen povinnost platit ročně členský příspěvek 100 Kč (na účet 2301437096/2010). Stát se členem je jednoduché stačí vyplnit tuto přihlášku.

Aktivní člen má stejné výhody jako člen pasivní, může ale volit a být volen do výboru či revizní komise SEMu.

Jakub Němec – předseda Brněnského SEMu

Agáta Mastná – místopředsedkyně Brněnského SEMu