SOM

SOM je zkratka pro Seniorátní odbor mládeže. Tvoří ho deset mladých lidí z Brněnského seniorátu. Být SOMákem znamená připravovat akce pro další mladé křesťany z našeho seniorátu (a nejen pro ně). Našimi stěžejními akcemi jsou jarní a podzimní školky, což jsou tématické víkendovky, na kterých si můžou mládežníci užívat přednášek, sportů, dílen, her, koncertů nebo divadla, fajnového společenství a duchovního programu. Dále organizujeme sportovní turnaje – SOMcupy, setkání u deskových her a buchet – ČloBrDo, mládežnické brigády, akci pro konfirmandy – Konfiweekend a Plesem – ples nejen evangelíků napříč generacemi. Také pořádáme YESle – večerní bohoslužby v Betlémském kostele v Brně.

Snažíme se, aby se mládežníci mezi nás rádi vraceli a zažili na našich akcích radost ze společenství a Boha.

SOM úzce spolupracuje s Brněnským SEMem. Ten nám kromě veliké podpory při samotné přípravě akcí (fungujeme jako jeden tým) pomáhá s účetnictvím, fundraisingem a zajišťují, aby naše akce byly pojištěné. 

SOM má svá pravidla:

  • Formálně se dělíme na 6 řádných členů a 3 náhradníky.
  • Jeden člen, tzv. virilní člen, je jmenován seniorátním výborem, ostatní jsou voleni mládeží seniorátu na 2 roky.
  • Z jednoho sboru mohou být v SOMu max. 3 zástupci.
  • Minimálně polovina členů musí mít pod 30 let.