Zápis ze školky v Silůvkách

Školku zahájil oheň, mu kterého jsme si mohli upéct špekáčky a popovídat si se starými i novými kamarády. Potom byl impulz od Barči Horákové. Následovala hra po skupinkách, která trvala asi dvě hodiny. Večer bylo ztišení, čajovna, pohoda.

Ráno byla skvělá snídaně. Potom impuls od Petra Matušky a povídání o duchovní stravě s Ondřejem Mackem. Následovali dílny. Vařící, dvě pracovní, výtvarná, hudební, biblická a modlitební. Já jsem byla na modlitební dílně s Ivou Květoňovou, psali jsme přímluvy na vlaštovky z papíru, povídali si a samozřejmě modlili. Po celou dobu školky byly v kostele karafy s limonádami s ovocem, což bylo velmi příjemné. Po obědě byla přednáška od Ilony Mužátkové o udržitelné stravě, což pro mě bylo krásně inspirativní. Na začátku přednášky jsme hráli hru, kde jsme po skupinkách museli vybírat z předmětů ty, které bychom si vzali na osidlování nové planety, s tím, že maximální povolený počet předmětů se stále snižoval. Nakonec jsme se všichni mládežníci shodli na úrodné půdě, vodě, semínkách a krávě. Myslím, že jsme docela praktičtí. Po přednášce byl čas na sporty (acroyoga, frisbee, volejbal, fotbal, procházka a hledání pokladu)

Potom byla večeře, ztišení. Zlatý hřeb školky byl Karneval aneb Food festival a taneční párty. Nikdy jsem neviděla tolik lidí v převleku jídla. Tancovalo se a bylo veselo. Nechyběly ani soutěže o nejlepší kostým a nejlepšího fruit ninju (!!!).

Ráno v neděli byla bohoslužba, se skvělým kázáním od Martiny Kadlecové. Mluvila o udržitelném životě, o chudobě, a ač jsem prožívala mírný spánkový deficit, kázání bylo tak zajímavé, že jsem měla celou dobu uši a duši zaplé na 100 procent.

Celkově bych školku zhodnotila velmi pozitivně, jsem ráda, že jsem jela a opravdu mě těší pojetí tématu Co vlastně žereš?

– Anet Fajová